Merkez Hakkında

Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (YBEM), iş yaşamına yeni atılacak bireylerin kariyer ve kişisel gelişimlerine yararlı programlar sunmak, değişen dünya koşullarında, onlara etkin fırsatlar yaratmak için kurulmuştur. Merkezimiz, toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirdiği eğitim programları ile sektörlere nitelikli iş gücü kazandırmayı hedeflenmektedir.

YBEM, kurulduğu günden bugüne on yılı aşkın zamandır hayata yeni bir başlangıç yapacak olan, daha çok orta yaş grubunda ancak kalbi genç insanlara yönelik, nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi amaçlayan bir merkez olarak kendini konumlandırmıştır. Bireysel eğitimlerin yanı sıra kurumsal eğitimlerinde düzenlendiği merkezimizde çalışanların gelişmelerine katkıda bulunmak için bilgi ve beceri kazandırmaya yönelik eğitimler verilmektedir. 

YBEM, istenilen veya oluşturulan eğitimlerde Kadir Has Üniversitesi'nin deneyimli akademisyenleri ve uzmanlık alanının en önemli temsilcileriyle eğitim programları oluşturup sevk ve idaresini yürütür.

Hedeflerimiz

  • Toplum ihtiyaçlarını saptamak ve bu ihtiyaçlara nitelikli çözümler üretecek eğitim modelleri oluşturmak,
  • İş yaşamına yeni atılacak bireylerin kariyer ve kişisel gelişimlerine yararlı olacak güncel programlar geliştirmek,
  • Değişen dünya koşullarına uygun programlarla katılımcılarımıza fırsatlar yaratmak,
  • Çağımızın gerektirdiği bilgi ve birikimle bireylerin iş yaşamında ya da kişisel hayatlarında ihtiyaç duydukları becerileri geliştirmek.